Diensten

Boon en Pijlman milieu heeft zich gespecialiseerd in het bewerken en verwerken van minerale reststromen als grond en RKG-V slib. Onze voornaamste activiteit betreft de reiniging van verontreinigde grond.

Biologische grondreiniging wordt vooral toegepast op grond afkomstig van raffinaderijen, garagebedrijven en tankstations die is vervuild met ruwe olie, motor-olie, gasolie, benzine en kerosine. Ook voor bewerking en verwerking van gronden die zijn verontreinigd met zware metalen of asbest kunnen wij u in veel gevallen van dienst zijn.

Tevens zijn we actief in het op verantwoorde wijze verwerken van licht verontreinigde of schone partijen grond teneinde deze als secundaire bouwstof een nieuwe bestemming te geven.

Proces bodemreiniging

De grond wordt door ons in eigendom overgenomen en middels een innovatief procédé ontdaan van de verontreinigingen. Uiteindelijk verwordt de grond tot een product dat voldoet aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit.

Afzet en hergebruik van grond- en afvalstromen

Boon en Pijlman milieu biedt de mogelijkheid diverse grond- en afvalstromen tijdelijk op te slaan en/of te leveren. Wij kunnen dergelijke stromen tegen concurrerende tarieven innemen, verwerken, tijdelijk opslaan of via ons relatienetwerk laten verwerken.

Persoonlijk aanbod voor bodemreiniging, opslag of verkoop van bouwstoffen?

Bent u op zoek naar een partij om uw verontreinigde grond op een verantwoorde manier te reinigen? Heeft u andere minerale reststoffen waarvoor u een afzetkanaal zoekt? Of heeft u tijdelijke opslag nodig van grond- en secundaire bouwstoffen? Neem dan contact op met ons. Wij zien graag uw vragen met belangstelling tegemoet.

 

 

 

Boon en Pijlman pand
Boon en Pijlman aarde
Boon en Pijlman graafmachine
Ontwikkeld door Dotsimpel